Foredrag om Tyske bunkeranlæg ved Nyboder Skole


Webmaster: Dines Bogødines bogø Mere om Nyboder Skole

Under det meste af besættelsen havde Den tyske Værnemagt beslaglagt Nyboder Skole.


I 2005 var dele af den største bunker frilagt i nogle måneder.
bogø
Mellemgang med forbindelse til den oprindelig nedgang fra Nyboder skole.


I efteråret 1942 blev der efter ordre fra "Befehlshaber der deutschen Truppen in Dänemark" General der Infanterie Herman von Hanneken, etableret flere bunkeranlæg under Nyboder Skole.

I et diasforedrag berettes om de endnu eksisterende store og mindre anlæg og senere anvendelse.

Foredrag 1-1½ time. Mange fotos af bunkeranlæggene inde og ude. Fotoeksempler fra foredrag

Evt. kan besøg i den store bunker arrrangeres. Rundvisning ca. 10-15 minutter.Deltagere i foredrag og rundvisninger


Artilleriets Seniorklub
Ældresagen, Herlev
Danske Seniorer, Kbh.N.
Østerbro Lokalhistoriske Forening