Afholdte foredrag 1986-2020. Bogø .Webmaster: Dines Bogø

Foredrag: Oversigt
EMNE ARRANGØR
DA SOLDATERNE GIK VAGT VED FLYGTNINGELEJRENE. Soldaterkammerater fra Ingeniørtropperne  1946
EN BY I FORANDRING. St. Magleby Menighed
MILITÆRE ANLÆG I DRAGØR & ST. MAGLEBY 1940-50. Dragør Museumsforening
MILITÆR, MODSTANDSFOLK, LOTTER, FLYGTNINGE. St. Magleby Konservativ Kvindekreds
TYSKE INSTALLATIONER PÅ AMAGER UNDER 2. VERDENSKRIG. Rotary, Sønderbro afd.
DRAGØR OMKRING BESÆTTELSEN. Rotary, Dragør afd.
DRAGØR OG BEFRIELSEN. Dragør Borgerforening
SOPHUS FALCK OG REDNINGSKORPSENE I DRAGØR. Dragør Borgerforening
BAGGERSMINDELEJREN'S FORTID. Dragør Borgerforening
KASTEBOLDE, TYSKE FLYGTNINGE PÅ SYDAMAGER. Dragør Museumsforening
OMRÅDET VED LUNDEN. Grundejerforeningen Kronager Syd
DRAGØR & ST. MAGLEBY 1940-1945. Studiekreds, Wiedergården
DRAGØR & ST. MAGLEBY 1940-1945. 5 klasse, Nordstrandskolen
75 ÅRS JUBILÆUM. LEJRENS HISTORIE 1920-1947. Frelsens Hær, Baggermindelejren, Fælledvej
KONGELUNDESFORT ÅBNES FOR OFFENTLIGHEDEN. Offentligt møde, Kalvebodvej
DRAGØR - ST.MAGLEBY UNDER BESÆTTELSEN. Arrangementsgruppen, Wiedergården
BYENS HISTORIE. Halsnæs Håndværker og Industriforening
RÅGÅRDENS JORDE - FLYGNINGELEJR M.V. Grundejerforeningen Raagaard
OPLÆG TIL BOGEN SØVANG. DEL 2. Grundejerforeningen Søvang
SMÅ PERLER FRA VORES LOKALSAMFUND. Dragør Kulturforening
BADEANSTALTER M.V. I DRAGØR. Rotary, Tårnby afd.
DRAGØR I BILLEDER. Dragør kommune. Folkeoplysningsudvalget
DRAGØR I BILLEDER. Dragør- Store Magleby Soroptimistklub
SØVANG OG LIDT OM BAGGERSMINDELEJREN. Grundejerforeningen Søvang
ARNE JACOBSENS "BELLEVUE" PÅ SYDSTRANDEN. Dragør Borgerforening
DRAGØR I BILLEDER, SPECIELT OMRÅDET VED LUNDEN. Grundejerforeningen Dragør Lund
LIDT OM PLANLAGTE ARTIKLER OG BØGER. Dragør kommune. Folkeoplysningsudvalget
ST. MAGLEBY I ÅRENE 1940-1950. St. Magleby Borgerforening
BEFRIELSEN I DRAGØR. Dragør Borgerforening
VORT OMRÅDE SET MED HISTORISKE BRILLER. Grundejerforeningen Ved Kæret
ST. MAGLEBY I ÅRENE 1940-1950. St. Magleby Menighed
SMÅ PERLER FRA DRAGØR. Lions Club, Dragør afd.
SØVANG DENGANG OG NU. St. Magleby Borgerforening
DRAGØR I BILLEDER - TYSKE FLYGTNINGE 1945-1947. Dragør-St.Magleby Kastrup-Tårnby Soroptimistklub
DRAGØR SET MED HISTORISKE BRILLER. DDH Aktive kvinder
FRA HANGAR TIL HOLLÆNDERHAL. Grundejerforeningen Harevænget
DRAGØR BADEHOTEL. Dragør Borgerforening
SOPHUS FALCK OG HANS TILKNYTNING TIL DRAGØR. DDH Aktive kvinder
BOGEN SØVANG. DEL 3. Grundejerforeningen Søvang
OMRÅDET VED LUNDEGÅRDS STRANDVEJ. Grundejerforeningen Lundevang
ÅRETS AMA'RKANER.
EKSTRA "VILLA STRANDVANG".
Dragør Borgerforening
DET HISTORISKE HJØRNE. KØJEVÆNGET M.V. Grundejerforeningen Petersminde
SØVANG I DRAGØR. Dragør Borgerforening
DRAGØR SET MED HISTORISKE BRILLER. Privatbankens "Pensionistklub"
KØBENHAVNS LUFTHAVN. Københavns Flyhistoriske Selskab
SYDSTRANDEN UNDER BESÆTTELSEN. Grundejerforeningen Lundevang
SØVANG FØR OG NU. Grf. Søvang og Dragør Lokalhistoriske Forening
BESÆTTELSESTIDEN I BREDE TRÆK. Dragør Museumsforening
DRAGØRS HISTORIE SET FRA SUNDBY. Sundby Lokalhistoriske Forening
GL. HUSE I DRAGØR OG ST. MAGLEBY. St. Magleby Konservative Kvindekreds
AMAGERBANEN OG HT I 50 ÅR.  (Aage Pedersen). DDH Aktive Kvinder, Dragør
FÆSTNINGSANLÆG PÅ SYDAMAGER. Fæstningskanalens Venner
AMAGER RUNDT. Dansk Blindesamfund, Kreds 7
DRAGØR FORT OG DRAGØR GL. BYDEL. Dommerkontoret i Tårnby
HULLET I NORDFRONTEN. Fæstningskanalens Venner
DRAGØR GL. BYDEL OG FRISTRANDEN. Personalet fra Lerbjerg Vuggestue, Hundested
DRAGØR GL. BYDEL OG FRISTRANDEN. Personalet Amagerbanken, Tårnby Torv Afdeling
TURIST PÅ AMAGER - DET MAN NORMALT IKKE SER. Sundby Lokalhistoriske Forening
AMAGER - MED DRAGØR I CENTRUM. Sct. Georgs Gilderne Tårnby/Dragør
ELVIRA MADIGAN OG SIXTEN SPARRE. Vangebo Aktivitetscenter, Holte
LANDLIGGER PÅ SYDSTRANDEN OG MERE  (Erling Agnild). DDH Aktive Kvinder, Dragør
HOLLÆNDERHALLENS HISTORIE. Dragør Borgerforening
I BUS PÅ SYDAMAGER MED INDLAGT FODTUR. Privat selskab
HOLLÆNDERHALLENS HISTORIE. Grundejerforeningen Harevænget
BEFRIELSEN I BILLEDER (Poul Petersen). Dragør Lokalhistoriske Forening
ENGVEJ, STRANDLINIEN, GL. BYDEL ANLÆGGET. Sct. Georgs Gilderne.
18 Gilde København.
AMAGER - MED DRAGØR I CENTRUM. Værestedet, Peder Lykkes Vej 65
TYSKE FLYGTNINGE PÅ SYDAMAGER 1945-1947. Lions Club, Dragør afd.
DE TYSKE FLYGTNINGE PÅ AMAGER. Rotary, Tårnby afd.
DOBBELTMORDET PÅ PETER BANGS VEJ. Københavns Politi
FLYGTNINGELEJRE PÅ AMAGER 1945-1947. Sundby Lokalhistoriske Forening og Kvarterhuset
DOBBELTMORDET PÅ PETER BANGS VEJ. AOF Amager
ELVIRA MADIGAN OG SIXTEN SPARRE. AOF Amager
DOBBELTMORDET PÅ PETER BANGS VEJ. Grf. Sammenslutningen i Dragør
ELVIRA MADIGAN OG SIXTEN SPARRE. Dragør Borgerforening
DRAGØR RUNDT. Rotary, Kastrup afd.
DOBBELTMORDET PÅ PETER BANGS VEJ. AOF Vestegnen
DOBBELTMORDET PÅ PETER BANGS VEJ. Frederiksberg Hovedbibliotek
ELVIRA MADIGAN OG SIXTEN SPARRE. Kærbo, AOF Ishøj
DOBBELTMORDET PÅ PETER BANGS VEJ. Kærbo, AOF Ishøj
PÅ KRYDS OG TVÆRS I DRAGØR KOMMUNE. Dragør Lokalh. Forening og Bibliotekerne
DOBBELTMORDET PÅ PETER BANGS VEJ. Kvarterhuset, Sundby
DRAGØR GL. BYDEL. Social kulturel Forening
ELVIRA MADIGAN OG SIXTEN SPARRE. Inner Wheel, Dragør
ELVIRA MADIGAN OG SIXTEN SPARRE. Sct. Georgs Gilderne. 18 Gilde København.
TO DOBBELTMORD I 1948. Rotary, Borup Afd.
ELVIRA MADIGAN OG SIXTEN SPARRE. Kvarterhuset, Sundby
ELVIRA MADIGAN OG SIXTEN SPARRE. Inner Wheel, Køge Afd.
DOBBELTMORDET PÅ PETER BANGS VEJ. Lions Club, Dragør
DOBBELTMORDET PÅ PETER BANGS VEJ. Wiedergården, Dragør
HISTORIEN BAG HISTORIEN. Dragør Erfa Klub, Dragør
TO DOBBELTMORD I 1948. Rotary, Karslunde Afd.
DOBBELTMORDET PÅ PETER BANGS VEJ. DDH  Aktive Kvinder, Dragør
DOBBELTMORDET PÅ PETER BANGS VEJ. Mogenstrup Kro, Næstved
DOBBELTMORDET PÅ PETER BANGS VEJ. Siemens Seniorklub, Ballerup
DOBBELTMORDET PÅ PETER BANGS VEJ. Sct. Georgs Gilderne, Amager
TYSKE FLYGTNINGE PÅ AMAGER 1945-1947. Dansk Blindesamfund, Amager
DOBBELTMORDET PÅ PETER BANGS VEJ. Aktive Kvinder, Kbh. Ø.
DOBBELTMORDET PÅ PETER BANGS VEJ. Hotel Christiansminde, Svendborg
DOBBELTMORDET PÅ PETER BANGS VEJ. Vedbygaard Slot, Vestsjælland
DRAGØR UNDER BESÆTTELSEN 7A, 7B. Nordstrandskolen, Dragør
BEFÆSTNINSANLÆG PÅ SYDAMAGER. Dragør Lokalhistoriske Forening
ELVIRA MADIGAN OG SIXTEN SPARRE. Inner Wheel, Greve Afd.
DOBBELTMORDET PÅ PETER BANGS VEJ. Privat selskab, Nordsjælland
MILITÆRANLÆG PÅ SYDAMAGER. Dragør Lokalhistoriske Forening
SYDAMAGER PÅ KRYDS OG TVÆRS. Rotary, Dragør Afd.
NYGIFT PAR DRÆBT AF GESTAPO. Lokalhistorisk Forening i Gentofte
SYDAMAGER PÅ KRYDS OG TVÆRS. Solvang Kirke
HESTETYVEN - LIKVIDERET AF BOPA. DDH Aktive Kvinder, Dragør
KØBENHAVNS LUFTHAVN 1939-1946. Københavns Flyvehistoriske Selskab
NYGIFT PAR DRÆBT AF GESTAPO. Dragør Borgerforening
DOBBELTMORDET PÅ PETER BANGS VEJ. AOF Frederiksberg
NYGIFT PAR DRÆBT AF GESTAPO. Lions Club, Dragør
DOBBELTMORDET PÅ PETER BANGS VEJ. AOF Frederiksberg
SYDAMAGER PÅ KRYDS OG TVÆRS. St. Magleby Borgerforening
SYDAMAGER PÅ KRYDS OG TVÆRS. Grf.foreningen Petersminde
NYGIFT PAR DRÆBT AF GESTAPO. Ballerup Historiske Forening
DOBBELTMORDET PÅ PETER BANGS VEJ. Frb. Konservative
Frb. Handels- og Erhv.Forening
BYVANDRING. DRAGØR NORD. Dragør Lokalarkiv
SYDAMAGER PÅ KRYDS OG TVÆRS. Privat selskab, Dragør Fort
ROVMORDET PÅ AMAGER LANDEVEJ. Seniorklub, Sundby
NYGIFT PAR DRÆBT AF GESTAPO. Ældre Sagen, Gentofte
BEFÆSTNINGSANLÆG, SYDAMAGER Kbh. Befæstningsforening
HESTETYVEN - LIKVIDERET AF BOPA. DOF-HOF Aftenskolen
NYGIFT PAR DRÆBT AF GESTAPO. Helleruplund Sognegård, Gentofte
TYSKE FLYGTNINGE PÅ AMAGER 1945-47. DOF-HOF Aftenskolen
BYVANDRING. DRAGØR NORD. Privat selskab
SYDAMAGER PÅ KRYDS OG TVÆRS. Dragør Borgerforening
KØBENHAVNS LUFTHAVN 1945-1947. Københavns Flyvehistoriske Selskab
ELVIRA MADIGAN OG SIXTEN SPARRE. OK Klubben, Dragør
DOBBELTMORDET PÅ PETER BANGS VEJ. Marielyst, Falster
NYGIFT PAR DRÆBT AF GESTAPO. Dansk Blindesamfund, Amager
ELVIRA MADIGAN OG SIXTEN SPARRE. DDH  Aktive Kvinder, Dragør
DRAGØR FORT. Privat selskab, Dragør Fort
HESTETYVEN - LIKVIDERET AF BOPA. Forening, Ballerup
BYVANDRING. DRAGØR SYD. Dragør Lokalarkiv
BYVANDRING. DRAGØR FRISTRAND. Rotary, Dragør Afd.
BYVANDRING, DRAGØR. Dansk Blindesamfund - Storkbh. Syd
BYVANDRING, DRAGØR. Privat forening, Kastrup
BYVANDRING, DRAGØR. Privat forening, Sjælland
LIKVIDERING ELLER SELVMORD. HOF Oplysningsforbund
MINDELUNDEN I RYVANGEN. Helleruplund Sognegård, Gentofte
DOBBELTMORDET PÅ PETER BANGS VEJ. HOF Oplysningsforbund
DOBBELTMORDET PÅ PETER BANGS VEJ. Privat forening, Storkøbenhavn
TANDLÆGE WINTHER OG HANS KVINDER. DDH Aktive Kvinder, Dragør
LIKVIDERING ELLER SELVMORD. Eventyrernes Klub
TYSKE KOMMANDOBUNKERE. Artilleriets Seniorklub
SYDAMAGER PÅ KRYDS OG TVÆRS. Sundby Lokalhistoriske Forening
BESÆTTELSEN. Guidetur i København. Cultours
FLYVEPLADSER I STORKØBENHAVN. Sct. Georgs Gilde, Storkøbenhavn
KØBENHAVNS LUFTHAVN 1940-1945. Tidl. ansatte i Mærsk Air
BESÆTTELSEN. Guidetur i København. Cultours
TANDLÆGE WINTHER OG HANS KVINDER. OK-Klubben, Dragør
DOBBELTMORDET PÅ PETER BANGS VEJ. DDH Aktive Kvinder, Rudersdal
BYVANDRING. DRAGØR SYD. Dragør Lokalarkiv
DRAGØR BY. DRAGØR FORT. Sundby Lokalhistoriske Forening
DOBBELTMORDET PÅ PETER BANGS VEJ. Valby Lokalhistoriske Forening
DRAGØR UNDER BESÆTTELSEN. Dragør Lokalarkiv
DRAGØR RUNDT. Tårnby Høreforening
RUNDVISNING PÅ KONGELUNDSFORTET. Københavns Befæstningsdag
LIKVIDERING ELLER SELVMORD. Inner Wheel, Dragør
DOBBELTMORDET PÅ PETER BANGS VEJ. Flintholm Kirke på Frederiksberg
DOBBELTMORDET PÅ PETER BANGS VEJ. Restaurant Sundby Sejl
DOBBELTMORDET PÅ PETER BANGS VEJ. Lindevangs Kirke på Frederiksberg
DRAGØR RUNDT. Grf.sammenslutning i Dragør
DRAGØR RUNDT. AOF, Tårnby
DOBBELTMORDET PÅ PETER BANGS VEJ. Pensionisternes Samvirke
DOBBELTMORDET PÅ PETER BANGS VEJ. Aalholm Kirke
TANDLÆGE WINTHER OG HANS KVINDER. Forening på Amager
DOBBELTMORDET PÅ PETER BANGS VEJ. Næstved Hovedbibliotek
DOBBELTMORDET PÅ PETER BANGS VEJ. Ballerup Historiske Forening
DRAGØR RUNDT. Skelgårdskirken i Tårnby
FLAMMEN OG CITRONEN. Frihedsmuseet, Churchillparken
FLAMMEN OG CITRONEN. Hellerup Kirke
TYSKE FLYGTNINGE PÅ AMAGER. Nathanaels Kirke, Sundby
FLAMMEN OG CITRONEN. Guidetur. Cultours
MINDELUNDEN I RYVANGEN. Gentofte Kirke
MORDET PÅ MARIE LOCK-HANSEN. Sogneaften i Allerslev, Lejre
NYGIFT PAR DRÆBT AF GESTAPO. Foreningen OXA på Nyholm
BYVANDRING. Byvandring i Søvang
DOBBELTMORDET PÅ PETER BANGS VEJ. København N.
IRMA I DRAGØR. Dragør Borgerforening
DOBBELTMORDET PÅ PETER BANGS VEJ. København N.
DOBBELTMORDET PÅ PETER BANGS VEJ. København N.
BYVANDRING I DRAGØR. Forening fra Roskilde
DOBBELTMORDET PÅ PETER BANGS VEJ. København N.
FLAMMEN OG CITRONEN. Albertslund Lokalhistoriske Forening
KØBENHANVS LUFTHAVN. Tårnby Høreforening
DOBBELTMORDET PÅ PETER BANGS VEJ. København N.
FLAMMEN OG CITRONEN. Gentofte Lokalhistoriske Forening
DOBBELTMORDET PÅ PETER BANGS VEJ. København N.
DRAGØR FORT. Dragør Museumsforening
DOBBELTMORDET PÅ PETER BANGS VEJ. AOF, Herlev
DOBBELTMORDET PÅ PETER BANGS VEJ. Privat forening i Roskilde
DOBBELTMORDET PÅ PETER BANGS VEJ. AOF, Herlev
DOBBELTMORDET PÅ PETER BANGS VEJ. Lokal forening i Sundby
DOBBELTMORDET PÅ PETER BANGS VEJ. Rotary, Christianshavn
ELVIRA MADIGAN OG SIXTEN SPARRE. Lokalt arrangement i Osted
AMAGER - DEN LYSEGRØNNE Ø. Lokal forening i Tårnby
DOBBELTMORDET PÅ PETER BANGS VEJ. AOF, Herlev
BEREDSKABERNE PÅ SYDAMAGER. Forening, Dragør
FLAMMEN OG CITRONEN. Seniorforening i Gundsø Ældreklub
FLAMMEN OG CITRONEN. Pensionisternes Samvirke
DOBBELTMORDET PÅ PETER BANGS VEJ. København N.
DOBBELTMORDET PÅ PETER BANGS VEJ. FOA i Valby
DOBBELTMORDET PÅ PETER BANGS VEJ. København N.
DRAGØR UNDER BESÆTTELSEN. Forening i Dragør
DOBBELTMORDET PÅ PETER BANGS VEJ. Helleruplund Sogn
FLAMMEN OG CITRONEN. Forening på Midtsjælland
FLAMMEN OG CITRONEN. Seniorsammenslutning i Roskilde
DOBBELTMORDET PÅ PETER BANGS VEJ. Enghave Sogn
DOBBELTMORDET PÅ PETER BANGS VEJ. Diakonissestiftelsen, Frederiksberg
DOBBELTMORDET PÅ PETER BANGS VEJ. Forening på Sydamager
BYVANDRING I DRAGØR. Lokalarkiv og Historisk Forening
KONGELUNDSFORTET. Firmaarrangement
AMAGER UNDER BESÆTTELSEN. Rotary, Sønderbro afd.
BYVANDRING I SØVANG. Lokalarkiv og Historisk Forening
MINDELUNDEN I RYVANGEN. Pensionisternes Samvirke
MORDET PÅ MARIE LOCK-HANSEN. Forening i Dragør
FIKTIV RETSAG. Frederiksberg Ret
BYVANDRING I DRAGØR. Ældre Sagen, Fredensborg
BYVANDRING I DRAGØR. Ældre Sagen, Fredensborg
LIKVIDERING ELLER SELVMORD. AOF's Senioruniversitet
FLAMMEN OG CITRONEN. Messiaskirken, Charlottenlund
DRÆBT AF GESTAPO. AOF's Senioruniversitet
DRÆBT AF GESTAPO. AOF's Senioruniversitet
DRAGØR RUNDT. Forening på Sydamager
DEN NYE FUGLEKONGE. Dragør Borgerforening
MINDETALE, LONE & LUCJAN MASLOCHA. Mindelunden, Ryvangen
DOBBELTMORDET PÅ PETER BANGS VEJ. Forening i Sundby
DOBBELTMORDET PÅ PETER BANGS VEJ. Forening i Albertslund
DOBBELTMORDET PÅ PETER BANGS VEJ. Institution i Østjylland
LIKVIDERING ELLER SELVMORD. AOF's Senioruniversitet
FLAMMEN OG CITRONEN. AOF's Senioruniversitet
LIKVIDERING ELLER SELVMORD. AOF's Senioruniversitet
DOBBELTMORDET PÅ PETER BANGS VEJ. Lokalhistorisk forening i Sundby
EN LANDLIGGERS FOTOFOREDRAG. Hundested Lokalhistoriske Forening
TANDLÆGE WINTHER OG HANS KVINDER. Dragør Borgerforening
ELVIRA MADIGAN OG SIXTEN SPARRE. Pensionisternes Samvirke
BYVANDRING I DRAGØR. Ældre Sagen, Brøndby
FLAMMEN OG CITRONEN. Fredagstræf i Osted
BYVANDRING PÅ DRAGØR NORDSTRAND. Lokalarkivet og Lokalhist. Forening
BYVANDRING PÅ DRAGØR SYDSTRAND. Lokalarkivet og Lokalhist. Forening
BYVANDRING. DRAGØR GL. BY. Rotary, Kbh. Afd.
RUNDVISNING PÅ DRAGØR FORT. Firmaarrangement for Rambøll
BYVANDRING. DRAGØR GL. BY. Tårnby Rotary
FLAMMEN OG CITRONEN. Forening i Roskilde
BAGGERSMINDELEJREN. Forening i Kastrup
ROVMORDET PÅ FRU MIKKELSEN. Forening i Kastrup
FLAMMEN OG CITRONEN. Forening på Vestegnen
DOBBELTMORDET PÅ PETER BANGS VEJ. Allerslev Sogn
DOBBELTMORDET PÅ PETER BANGS VEJ. Forening på Vestegnen
MORDET PÅ MARIE LOCK-HANSEN. Ældre sagen i Rødovre
DOBBELTMORDET PÅ PETER BANGS VEJ. Toveklubben
DRAGØR-ST.MAGLEBY UNDER BESÆTTELSEN. Dragør Lokalhistoriske Forening
DRAGØR FORT 1914-1945. Københavns Befæstningsforening
BADEETABLISSEMENTET I DRAGØR. Dragør Lokalhistoriske Forening
DOBBELTMORDET PÅ PETER BANGS VEJ. Forening på Vestegnen
DOBBELTMORDET PÅ PETER BANGS VEJ. Store Magleby, Graverbolig
STRANDVEJEN I CHARLOTENLUND. Forening i Gentofte
FLAMMEN OG CITRONEN. Forening på Amager
BADEANSTALTER I DRAGØR. Dragør Søbad
TRAGEDIEN PÅ BEFRIELSESDAGEN. Hjemmeværnseskadrille 230
DRAGØR FORT. Familiearrangement, Dragør Fort
BYVANDRING "GÅ MED I LUNDEN". DLA og DLF, Dragør
DRAGØR FORT. Familie
JANE HORNEY. Danske Seniorer
DOBBELTMORDENE I 1948. Forening på Østsjælland
BØGER 28/9-2014. Dragør Borgerforening
DOBBELTMORDENE I 1948. Foreninger på Lolland-Falster
SYDAMAGER UNDER BESÆTTELSEN. Store Magleby Skole
MORDET PÅ MARIE LOCK-HANSEN. Forening i Hadsten, Nielstrup Forsamlingshus
DOBBELTMORDENE I 1948. Bjerre Kro
DOBBELTMORDENE I 1948. Roskilde Politi
DRÆBT AF GESTAPO. Dyssegårdskirken
RAF-AKTIONEN 21. MARTS 1945. Danske Seniorer
BYVANDRING I DRAGØR. VL-gruppe
MORDET PÅ MARIE LOCK-HANSEN. AOF, Herlev
MORDET PÅ MARIE LOCK-HANSEN. AOF, Herlev
MORDET PÅ MARIE LOCK-HANSEN. AOF, Herlev
DRÆBT AF GESTAPO. Danske Seniorer
MORDET PÅ MARIE LOCK-HANSEN. AOF, Herlev
AMAGER I KRIG OG FRED. Sundby Sejl Restaurant
HESTETYVEN. Danske Seniorer
AKTIONEN MOD DE DANSKE JØDER. Danske Seniorer
EN LANDLIGGERS FOTOFOREDRAG. Hundested Lokalhistoriske Forening
RAF AKTIONEN 21. MARTS 1945. Dragør Borgerforening
TRAGEDIEN I ALBERTIKRYDSET. Danske Seniorer
AKTIONEN PÅ BERNSTORFFSVEJ. Sognegården, Helleruplund Kirke
BESÆTTELSEN. NORD FOR KØBENHAVN. RustenborgHuset, Lyngby
FLAMMEN OG CITRONEN. Jægersborg Kirke
AMAGER UNDER BESÆTTELSEN. Højdevang Kirke
JANE HORNEY. Osted Kirke
KASTRUP FORT. Kastrup Fort
BYVANDRING DRAGØR NORD. Dragør Lokalhistorisk Forening
BYVANDRING DRAGØR GL. BY. Familiegruppe
BYVANDRING DRAGØR GL. BY. Firmagruppe
BESÆTTELSEN. DET GRØNNE OMRÅDE. Søllerød Lokalhist. Selskab
TYSKE BUNKERE VED NYBODER SKOLE. Ældresagen, Herlev
AMAGER I KRIG OG FRED & DRAGØRFORT. Aktive Kvinder, Dragør
SYDAMAGER 1940-45. Ældrehøjskolen, Albertslund
DOBBELTMORDENE I 1948. Rustenborghuset, Lyngby
KØBENHAVN UNDER BESÆTTELSEN. SAS Pensionister
SEIGHTSEEING PÅ SYDSMAGER. Ældrehøjskolen, Albertslund
KØBENHAVN UNDER BESÆTTELSEN. Forening på Amager
DOBBELTMORDENE I 1948. Danske Seniorer, Kbh. N.
DOBBELTMORDENE I 1948. Ældre Sagen, Rødovre
KBH. LUFTHAVN I 90 ÅR. Forening i Kastrup
DRAGØR FORT 1914-2014. Forening i Dragør
DOBBELTMORDENE I 1948. Forening i Vanløse
DOBBELTMORDENE I 1948. Forening, Midtsjælland.
DOBBELTMORDENE I 1948. Danske Seniorer, Kbh. N.
DOBBELTMORDENE I 1948. Nørre Alslev Bibliotek
NYBODERBUNKERNE. Danske Seniorer, Kbh. N.
DRAGØR FORT Livgardens Sergentgruppe
BYVANDRING DRAGØR GL. BY. Seniorgruppe, Nordsjælland
BYVANDRING DRAGØR GL. BY. Seniorgruppe, København
DOBBELTMORDENE I 1948. Ældre Sagen, Ramsø, Viby Sj.
BYVANDRING DRAGØR GL. BY. Seniorgruppe, København
DOBBELTMORDENE I 1948. Pensionistforening, Nordsjælland.
FLAMMEN, Bent Faurschou Hviid. Gentofte Menighedsgård
TYSKBESATTE BYGNINGER 1940-45. Pensionistforening, København.
SKIBSREDERNES STI 1873-2016. Personalegruppe fra København.
SKIBSREDERNES STI 1873-2016. Dragør Borgerforening.
KØBENHAVNS LUFTHAVN. AOF Kastrup.
BYVANDRING, DRAGØR. Selskab fra København.
KAMPEN PÅ GENTOFTE AMTSSYGEHUS. Helleruplund Kirke.
GLIMT AF DRAGØRS HISTORIE. Dragør Borgerforening.
DEN EVIGE KRONPRINS. Store Magleby Graverbolig.
DEN EVIGE KRONPRINS. Forening i Brøndbyerne.
CITRONEN. Forening i Gentofte.
DEN EVIGE KRONPRINS. Organisation i Gentofte.
BYVANDRING I DRAGØR. Blindesamfundet.
GLIMT AF DRAGØRS HISTORIE. Aktivitetshuset, Wiedergården.
PENGE TIL MODSTANDSBEVÆGELSEN. Frihedsmuseets Venner.
DRAGØR FORT. Dragør Fort.
MIDTDRAGØR. Beboere m.v.
KONGELUNDSFORTET. Studiekreds
BYVANDRING, Dragør. Selskab fra Sjælland
SOPHUS FALCK OG HANS DAMER. Forening, Roskilde
SKAL KRIMINALSAGER OPKLARES? Forening, København
AKTION MOD DANSKE JØDER Erfa gruppe
AKTION MOD DANSKE JØDER AOF Kastrup
DOBBELTMORDENE I 1948. Del 1 Forening, Sjælland
FILM FRA MAJ 1945 Forskergruppe, Kastellet
FREDERIK DEN VIII Forening Vestegnen
FREDERIK DEN VIII Historisk Forening, Gentofte
DOBBELTMORDENE I 1948. Del 2 Forening, Sjælland
SOPHUS FALCK OG HANS DAMER. Forening, Amager
LUFTHAVNENS HISTORIER. DEL 2 Forening, Amager
BYVANDRING. DRAGØR Forening, Amager
ELVIRA MADIGAN Enghave Kirke
CITRONEN Frb. Bibliotek, Roskildevej
BYVANDRING DRAGØR Forening Nordsjælland
TRAGEDIEN I ALBERTIKRYDSET Frihedsmuseets Venner
DOBBELTMORDENE I 1948 Forening Vestegnen
GESTAPOS SIDSTE AKTION Dragør Kulturnat
BYVANDRING, DRAGØR Ældre Sagen, Ishøj
NYBODER BUNKERNE Østerbro Lokalhistoriske Forening
JANE HORNEY Tårnby Gymnasium
DOBBELTMORDENE I 1948 Forening, Nordsjælland
KONG FREDERIK VIII Forening, Amager
DRAGØR FORT Forening, Gentofte
KONG FREDERIK DEN VIII Osted Kirke
LONE & LUCJAN MASLOCHA Genfote Lokalhistoriske Forening
HESTETYVEN Forening, Dragør
BYVANDRING, DRAGØR Huset i Magstræde
DET UFORTALTE, DRAGØR BESÆTTENSEN Aktivitetshuset, Dragør
FILMEN I DRAGØR Forening, Dragør
DET UFORTALTE, DRAGØR BESÆTTENSEN Forening, Dragør
GUIDETUR PÅ DROGDENSVEJ. Gruppe 1 Historisk Forening, Dragør
GUIDETUR PÅ DROGDENSVEJ. Gruppe 2 Historisk Forening, Dragør
KASTRUP OG VÆRLØSE 1940-45 Forening, Værløse
BEFÆSTNINGSDAG, KONGELUNDSFORT Forening, Dragør
KASTRUP OG VÆRLØSE FLYVEPLADSER Forening i Nordsjælland
CITRONEN Helleruplund Kirke
SKUDDUEL I VANGEDE Dyssegård Kirke