Foredrag om "Tyske flygtninge på Amager 1945-47"

Flygtningelejre - generelt ... Dines Bogø ... Flygtningekirke i Dragør


I fire år, fra februar 1945, var der indkvarteret tyske flygtninge overalt i Danmark.

Ved befrielsen drejede det sig om næsten 1/4 mill. tyskere, heraf var ca. 90.000 i Storkøbenhavn.

På Amager var flygtningene anbragt i skoler og i baraklejre.

I et diasforedrag berettes om livet i lejrene, specielt med fokus på seks udvalgte lejre på Amager.

Foredrag varer 45-75 min.Deltagere i foredrag


Soldaterkammerater fra Ingeniørtropperne 1946
Dragør Museumsforening
Dragør-Store Magleby Kastrup-Tårnby Soroptimistklub
Lions Club, Dragør afd.
Rotary, Tårnby afd.
Sundby Lokalhistoriske Forening og Kvarterhuset
Dansk Blindesamfund, Amager
DOF-HOF, Aftenskolen, København
Nathanaels Kirke, Sundby
Forening i Dragør