Foredrag om Dobbeltmordene i 1948

Citat Dines Bogø: "Danmarks største kriminalsag, der aldrig officielt bliver opklaret".
Dobbeltmordene i 1948 - Dines Bogø
Dobbeltmordene i 1948 - Dines Bogø

Stor særudstilling 25. maj 2011 - 29. februar 2012 på Politimuseet. Læs mere her. Th. ægteparret Inger og Vilhelm Jacobsen, der blev dræbt i deres lejlighed Peter Bangs Vej 74, 3. th., Frederiksberg


KILDER

Foredraget om Dobbeltmordet på Peter Bangs Vej bygger på en meget grundig gennemgang af den båndlagte kriminalsag på Landsarkivet på Jagtvej (nu Rigsarkivet).

I de 42 tæt pakkede kasser finder man dog ikke løsningen, men de mange politirapporter, sammenholdt med samtaler med personer med tilknytning til sagen, giver en ret god mulighed for at fortælle, hvad der må være foregået i lejligheden på Frederiksberg.

Flere faktorer var afgørende for at sagen endte så drastisk og ikke mindst, at sagen officielt vil forblive uopklaret. Der er meget direkte forbindelse til Dobbeltmordet i Køge Bugt to måneder senere.


VARIGHED

Det generelle foredrag kan tilrettelægges så det varer mellem 1½ - 2 timer. Vælger man 1½ time kommer deltagerne til at mangle nogle detaljer i de forskellige afsnit.

Det er også muligt at aftale "specialversioner" af foredraget. Varighed ½ - 1½ time.


ENGLISH HOUSE - FIRMA CARL HOLTEN

Kontorchefen havde siden 1918 være ansat i Danmarks største herreekviperingsfirma "Carl Holten". Firmaet havde en detailforretning på Nørrevold og ofte har man hørt, at Vilhelm Jacobsen var ansat i "English House".

Han havde ikke direkte noget at gøre med detailforretningen, men var direktionens højre hånd. I denne egenskab fik han også kendskab til forhold, der bestemt ikke var velegnet til offentliggørelse.

Dobbeltmordene i 1948 - Dines Bogø
Flere særudstillinger på Politimuseet Nørrevold. Firmaet "Carl Holten" med detailforretningen "English House"
Dobbeltmordene i 1948 - Dines Bogø
Ægteparrets lejlighed på Peter Bangs Vej
Dobbeltmordene i 1948 - Dines Bogø
Dagligstuen i lejligheden

BØGER OG ARTIKLER

Siden 1948 er der skrevet utallige artikler om sagen. Der er udgivet forskellige bøger, der enten handler direkte om Dobbeltmordet eller som medtager sagen i forbindelse med omtalte af besættelsen, "Edderkopsagen" eller andre kriminalsager.

I foredraget vil der blive lagt vægt på, hvad der førte til det Dobbeltmord, der ofte er omtalt som Danmarks største kriminalsag.

Mange fotos, der aldrig har været gengivet i bøger eller artikler, vil blive vist.


MOTIV OG GERNINGSMAND

Foredraget slutter med en gennemgang af, hvad der formentlig skete torsdag 19. februar samt 22 april 1948 og ikke mindst, hvem der sørgede for at sagen ikke blev opklaret. Evt. spørgetid.


FRA DET RENE VRØVL TIL FAKTA

Det rene nonsens og vrøvl, der har været fremsat omkring sagen, er der ingen grund til at spilde deltagernes tid med, men kort orientering om mulige gerningsmænd forfattere ellers har udpeget.